Подобається

Навчання на 4 групи по з електробезпеки

_

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОТ 40.1-1.21-9
«Правила улаштування електроустановок» НПАОТ 40.1-1.32-0
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОТ 40.1-1.07-01

Кому надається 4 група з електробезпеки?

4 група з електробезпеки надається відповідно до порядку присвоєння груп з електробезпеки, передбаченому ПБЕЕС. В електроустановках напругою до 1000 В 4 група з електробезпеки надається адміністративно-технічним працівникам для отримання права; видавати наряди, розпорядження, одноосібного огляду електроустановок, бути відповідальним за електрогосподарство, фахівцям служб ОП. В електроустановках напругою вище 1000 В 4  надається оперативним працівникам для обслуговування електроустановок високої напруги

Долучайтесь до навчання! Ми чекаємо на ВАС!


Навчання на 4 групу з електробезпеки передбачає отримання знань про:


 • класифікації споживачів за надійністю електропостачання,
 • класифікації електроустановок до і понад 1000 В відношенні заходів від ураження електричним струмом,
 • характеристики електричних мереж напругою 6-35 кВ,
 • систем заземлення в електроустановках напругою до 1000 В (ІТ; ТТ; TN), їх характеристик і рекомендацій до використання,
 • захисту від прямого та у разі непрямого дотику,
 • організації експлуатації електроустановок,
 • вимог до оперативних перемикань і переговорів,
 • вимог до осіб, які є відповідальними за безпечне проведення робіт в електроустановках, їх груп з електробезпеки,
 • організації безпечного проведення робіт,
 • вимог до огляд безпечного стану електроустановок,
 • вимог до проведення інструктажів,
 • користування електрозахисних засобів в електроустановках до і вище 1000 В.

При навчанні враховується специфіка виконуваних робіт слухачами.

 

Семінар за напрямком:

 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-9
«Правила улаштування електроустановок» НПАОП 40.1-1.32-0
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП40.1-1.07-01

У вартість входить:

_
 • Дводенний семінар по кожним правилами
 • Підготовка та оформлення заявочних документів для перевірки знань комісією державної служби охорони праці відповідно до положення НПАОП 00.0-4.12-053
 • Можливість дистанційної підготовки
 • Супровід слухачів під час іспиту в комісії державної служби охорони праці відповідно до положення НПАОП 00.0-4.12-05
 • Оформлення та видача посвідчення і протоколу.

Здача іспиту

_

Допуск з електробезпеки видається після успішного складання іспиту.

За результатами іспиту видаються такі документи:

 1. посвідчення встановленого зразка;
 2. протокол.
Обучение на 4 группу допуска по электробезопасности
Field is required!
Field is required!
Ваше имя
Field is required!
Field is required!
Ваш номер телефона
Field is required!
Field is required!
Ваш Email адрес
Field is required!
Field is required!