Подобається

Електробезпека

_

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ПБЕЕС)
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01 (ПЕЕЗЗ)
«Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок »НПАОП 40.1-1.32-01 (ПУЕ)
«Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ)
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС)
«Правила користування електричною енергією» (ПКЕЕ).

Навчальний комбінат «Славутич» запрошує керівників і фахівців до  навчання з присвоєння, підтвердження або підвищення групи з електробезпеки.
Необхідність такого навчання обумовлена ​​вимогами чинних нормативних документів до робітників, які обслуговують, експлуатують електроустановки, та до керівників відповідного рівня. Навчання проводиться на II-V групи з електробезпеки. Процес навчання має інтерактивний характер, що сприяє полегшенню і прискоренню засвоєння інформації. Лекції та семінари проводяться викладачами «Славутич», які є авторами методичних розробок і сучасних електронних презентацій. Методичні розробки та презентації виконані з урахуванням змін діючих нормативних документів. Терміни навчання становлять від 16 до 48 академічних годин.
Навчання передбачає вивчення діючих нормативних документів відповідно до Положення НПАОП 00.0-4.12-05


  • знання діючих документів ПБЕЕС, ПЕЕЗЗ, ПУЕ перевіряє комісія Державної служби охорони праці.
  • знання діючих документів ПУЕ, ПТЕЕС, ПКЕЕ перевіряє комісія навчального комбінату «Славутич», головою якої є представник центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду.

Після успішного складання іспиту слухачам видається посвідчення встановленого зразка. Також слухачеві надається копія протоколу засідання комісії з перевірки знань. У протоколі вказується перелік нормативно-правових актів з електробезпеки, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.


Особам, які не мають посвідчення, надається II група з електробезпеки.
Особам, які мають I групу з електробезпеки або не мають підтвердження наявності групи (які не мають посвідчення), надається II група з електробезпеки.
Особам віком до 18 років надається II група.


Відповідно до чинних нормативних документів навчання за вказаними правилами необхідно для:

  • електротехнічних  працівників (працівників, які обслуговують діючі електроустановки);
  • електротехнологічних працівників (працівників, які експлуатують електротехнічну частину виробничого обладнання без права ремонту його електроприводу);
  • керівників різного рівня;
  • інженерів служби охорони праці.