Учбовий комбінат Славутич

(044) 205-36-77

Машиніст крана автомобільного

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу

навчання машиніст автокрана

Термін навчання: 3 місяці.

 1. Професія – 8332 Машиніст крана автомобільного
 2. Кваліфікація – 4 розряд
 3. Кваліфікаційні вимоги
 4. Повинен знати: призначення, будову, принцип роботи агрегатів, механізмів, систем та приладів автомобільних кранів вантажопідйомністю до 6,3 т включно; технічні характеристики, технічну документацію, вантажні характеристики автомобільних кранів та допустимі навантаження на вантажозахватні пристрої; основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання виробів, конструкцій складальних; розбирання елементів будівель і споруд;  правила експлуатації та технічного обслуговування автомобільних кранів і діючі СНіП   з експлуатації будівельних машин; правила виконання простих монтажних робіт, робіт з навантажування – розвантажування, перевантажування та транспортування, у тому числі в охоронній зоні поблизу лінії електропередач, комунікацій і мереж, та вимоги до якості робіт; особливості водіння кранів; будову та експлуатацію гаків, підвісок, канатних стропів, траверс та інших вантажозахватних будов і пристроїв, вимоги до них Держнаглядохоронпраці.; правила та вимоги виконання такелажних робіт; встановлену систему сигналізації; причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей, які з’являються в автокранах під час експлуатації; читання робочих креслень і електромонтажних схем автомобільних кранів; призначення та властивості різних видів палива, мастильних та інших експлуатаційних і технічних матеріалів; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та електроенергії і способи їх експлуатації; слюсарну справу в обсязі, передбаченому для слюсаря з ремонту автомобілів 3-го розряду. 
  Повинен уміти: керувати кранами автомобільними вантажопідйомністю до 6,3т включно під час простих монтажних робіт, робіт з навантажування, перевантажування та транспортування елементів будівельних конструкцій, штучних, сипких, дерев’яних  та інших аналогічних вантажів; проводити щозмінне технічне обслуговування автомобільних кранів, забезпечивши їх експлуатаційну надійність, безвідмовність та довговічність; визначати за габаритним розміром і характером матеріалів приблизну масу належних підйому та транспортуванню вантажів,  придатність і надійність сталевих канатів, вантажозахватних та такелажних пристроїв, а також правильність  та надійність стропування вантажу; проводити огляд і перевірку справності робочого стану  всіх механізмів, складальних одиниць, канатів та такелажних пристроїв перед початком роботи, під час роботи та після  закінчення роботи; виконувати (у складі ремонтної ланки або бригади) технічне обслуговування та експлуатаційний ремонт кранів вантажопідйомністю до 6,3т включно; читати принципові електричні, гідравлічні, пневматичні та  кінематичні схеми автокранів; вести облік виконаної роботи за встановленими нормами витрат паливно-мастильних матеріалів,  використовувати звукову та  знакову сигналізацію при виконанні простих монтажних  вантажно-розвантажувальних робіт. 
  5.    Загальнопрофесійні вимоги:
  Повинен:
    – раціонально і ефективно організувати працю на робочому місці; додержуватися норм технологічного процесу; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці  і навколишнього середовища; додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати у разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо); інформаційні технології;
  – робітники, робота яких пов’язана з автомобільним транспортом, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварій, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці;
  – робітники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та устаткування повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.
  6.    Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
   Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – Водій автотранспортних засобів та слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3 – го розряду:
  –    за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
  –    за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією Водій автотранспортних засобів та слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 3 – го розряду не менше 1 року.

Навчальний план — машиніст крана автомобільного

 № з/пНавчальні предметиКількість годин
 Всього З них на лаб. - практ. роботи
1. Загальнопрофесійна підготовка 8 4
1.1. Інформаційні технології 2 4
1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва 4
1.3. Основи правових знань 2
1.4. Правила дорожнього руху 8
1.5. Резерв часу 19
2. Професійно-теоретична підготовка 199 11
2.1. Будова та експлуатація автомобільних кранів 151 5
2.2. Експлуатація кранів та технологія робіт 34
2.3. Охорона праці 15  
2.4. Електротехніка 8 3
2.5. Технічне креслення 15  
2.6. Матеріалознавство 10 3
3. Професійно-практична підготовка 276  
3.1. Виробниче навчання 108
в навчальних майстернях 120
на виробництві 126
3.2. Виробнича практика 168
Консультації 12
Кваліфікаційна атестація 8
  В с ь о г о 491 15

 
 
 
(093) 549-10-10
(098) 549-10-10
(095) 549-10-10
sl98@ukr.net
Наверх
Закрыть