Учбовий комбінат Славутич

(044) 205-36-77

Головна > Навчальні послуги > Курси > Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)
Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)

Назва професії

Кількість годин

Термін

1.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

480

3 місяці

Кваліфікаційні вимоги

обліковець Повинен знати:

 • нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерською обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики,
 • систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;
 • систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.

Повинен уміти:

 • перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов'язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення.
 • cистематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей (допоміжних відомостей, аркушів-розшифровок).
 • виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів, порядкові номери запису в них (номер рядка). Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду.
 • Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій.
 • Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів то їн.
 • Здійснювати реєстрацію документів, які надходять із підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку.
 • Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист).
 • Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і
  непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфери професійного використання випускника:

 • статистичний облік;
 • грошові операції;
 • облікові І нормувальні роботи.

Специфічні вимоги

Вік по закінченню терміну навчання — не менше 17 років.

Навчальний план


п/п

Предмет

Години

1.

Інформаційні технології

34

2.

Основи трудового законодавства

17

3.

Правила дорожнього руху

8

4.

Етика ділового спілкування

11

5.

Бухгалтерський облік

300

6.

Економіка підприємства

65

7.

Основи статистики

19

8.

Фінанси

12

9.

Інформаційні системи і технології в обліку

76

10.

Охорона праці

30

Всього

572

 
 
 
(093) 549-10-10
(098) 549-10-10
(095) 549-10-10
sl98@ukr.net
Наверх
Закрыть