Навчання на 4 групи по з електробезпеки

_

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОТ 40.1-1.21-9
«Правила улаштування електроустановок» НПАОТ 40.1-1.32-0
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОТ 40.1-1.07-01

Навчання на 4 групу з електробезпеки 1

Кому надається 4 група з електробезпеки?

4 група з електробезпеки надається відповідно до порядку присвоєння груп з електробезпеки, передбаченому ПБЕЕС. В електроустановках напругою до 1000 В 4 група з електробезпеки надається адміністративно-технічним працівникам для отримання права видавати наряди, розпоряджень, одноосібного огляду електроустановок, відповідальним за електрогосподарство, фахівцям служб ОП, в електроустановках напругою вище 1000 В 4 група з електробезпеки надається оперативним працівникам для обслуговування електроустановок високої напруги


Навчання на 4 групу з електробезпеки передбачає отримання знань про:


 • класифікації споживачів за надійністю електропостачання,
 • класифікації електроустановок до і понад 1000 В відношенні заходів від ураження електричним струмом,
 • характеристики електричних мереж напругою 6-35 кВ,
 • систем заземлення в електроустановках напругою до 1000 В (ІТ; ТТ; TN), їх характеристик і рекомендацій до використання,
 • захисту від прямого та у разі непрямого дотику,
 • організації експлуатації електроустановок,
 • вимог до оперативних перемикань і переговорів,
 • вимог до осіб, які є відповідальними за безпечне проведення робіт в електроустановках, їх груп з електробезпеки,
 • організації безпечного проведення робіт,
 • вимог до огляд безпечного стану електроустановок,
 • вимог до проведення інструктажів,
 • користування електрозахисних засобів в електроустановках до і вище 1000 В.

При навчанні враховується специфіка виконуваних робіт слухачами.

 

Семінар за напрямком:

 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-9
«Правила улаштування електроустановок» НПАОП 40.1-1.32-0
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП40.1-1.07-01

У вартість входить:

_
 • Дводенний семінар по кожним правилами
 • Підготовка та оформлення заявочних документів для перевірки знань комісією державної служби охорони праці відповідно до положення НПАОП 00.0-4.12-053
 • Можливість дистанційної підготовки
 • Супровід слухачів під час іспиту в комісії державної служби охорони праці відповідно до положення НПАОП 00.0-4.12-05
 • Оформлення та видача посвідчення і протоколу.

Здача іспиту

_

Допуск з електробезпеки видається після успішного складання іспиту.

За результатами іспиту видаються такі документи:

 1. посвідчення встановленого зразка;
 2. протокол.