Навчання на 3 групу з електробезпеки

_

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-98
«Правила улаштування електроустановок» НПА ОП 40.1-1.32-01
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП40.1-1.07-01

Навчання на 3 групу з електробезпеки 1

Кому надається 3 група з електробезпеки?

3 група з електробезпеки надається електротехнічним працівникам відповідно до порядку присвоєння груп з електробезпеки, передбаченому ПБЕЕС. Вона надає електротехнічним працівникам право самостійно виконувати роботи в електроустановках напругою до 1000 В, бути старшим в зміні або в бригаді. 3 група з електробезпеки також може надаватися в разі потреби електро-технологічним працівникам.


 

Навчання на 3 групу з електробезпеки передбачає отримання знань про:


 • класифікації приміщень з електробезпеки,
 • систем заземлення електроустановок до 1000 В, їх недоліків і переваг,
 • автоматичного відключення по надструмів і з диференціальних струмом,
 •  технічного обслуговування і ремонтів електроустановок і електрообладнання,
 • класифікації робіт в електроустановках стосовно заходів безпеки,
 • організаційних і технічних заходів безпеки,
 • до робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації,
 • вимог до нагляду за роботами в електроустановках,
 • правил безпеки при виконанні окремих робіт,
 • основних і додаткових електрозахисних засобів. Вимог до їх конструкції, зберігання, оглядів, випробування. ЗІЗ.

При навчанні враховується специфіка виконуваних робіт слухачами.


III група присвоюється тільки електротехнічному персоналу. Ця група дає право одноосібного обслуговування, огляду, підключення і відключення електроустановок від мережі напруги до 1000 В. Присвоюється тільки після досягнення 18-річного віку.

 

Семінар за напрямками:

 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-98
«Правила улаштування електроустановок» НПА ОП 40.1-1.32-01
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП40.1-1.07-01


Навчання по III групі допуску з електробезпеки проходить у вигляді дводенного семінару. Заняття проводяться по навчально-контролюючої програми. Семінари проводять досвідчені викладачі.

У вартість входить:

_
 • Дводенний семінар по кожним правилами
 • Підготовка та оформлення заявочних документів для перевірки знань комісією державної служби охорони праці відповідно до положення НПАОП 00.0-4.12-053
 • Можливість дистанційної підготовки
 • Супровід слухачів під час іспиту в комісії державної служби охорони праці відповідно до положення НПАОП 00.0-4.12-05
 • Оформлення та видача посвідчення і протоколу.

Здача іспиту

_

Допуск з електробезпеки видається після успішного складання іспиту.

За результатами іспиту видаються такі документи:

 1. посвідчення встановленого зразка;
 2. протокол.